JAN HANNES HOŠEK

PÁROVÝ KOUČING / VZTAHOVÝ KOUČ

KOUČ OSOBNÍHO ROZVOJE

ŽIVOTNÍ KOUČ

Sjednání termínu- informace

Tel. 608 888 825

Jan Hannes Hošek Kouč

CO JE KOUČINK?

Osobní koučing

Procházíte složitým životním obdobím?

Nejste spokojení se svým osobním životem, nebo partnerským vztahem?

Neroumíte si s kolegy v práci?

Máte pocit vyhoření, zažíváte deprese, stres a krizi, nebo jste vyčerpaní?

Při osobním koučinku Vás kouč  položenými otázkami nechá v sobě sama vyhledat tu správnou odpověď.

Odpověd na Vaše otázky a vyřešení Vašeho problému dávno znáte.

Je na čase toto správné řešení ve Vašem podvědomí vyhledat, učinit je vědomým a začít společně tvořit krásnou přítomnost, potažmo budoucnost.

Koučink není vhodné zaměňovat s psychoterapií.

VÍCE O MNĚ

Jmenuji se Jan Hannes Hošek, narodil jsem se v roce 1977.

Koučinku jsem se začal amatérsky věnovat ve svých 18 letech při jiných zaměstnáních (lektor německého jazyka pro Čechy a cizince během pobytu v Rakousku a Německu).

V r. 1999-2001 jsem ve Vídni absolvoval několik vstupních kurzů a tréninků koučinku.

V r. 1999 jsem také začal koučovat profesionálně.

V r. 2003 jsem se přestěhoval do Berlína, kde jsem klienty koučoval až do r. 2004, kdy jsem přehnízdil do Kolína nad Rýnem. Tam jsem žil a věnoval se dále koučinku až do r. 2008, kdy jsem se vrátil zpět do ČR.

V letech 2002-2008 jsem v Rakousku i Německu také absolvoval bezpočet různých tréninkových koučovacích kurzů a koučovacích supervizí (vzájemných koučovacích víkendů a sezení s různými kolegy).

Od r. 2008 jsem tedy zpět v ČR. Kromě koučinku, který provází můj život již 25 let, se profesionálně věnuji také realitní branži, a pokud mi výjimečně zbyde čas,  také masážím.

Věnuji se především osobnímu, párovému koučinku.

Mým cílem je spokojený a se životem šťastný klient.

Koučink po telefonu, nebo video relaci je sice pohodlný, ale z mého pohledu není tak efektivní jako osobní schůzka, kterou před videosetkáním vždy upřednostním.

Pro mimopražské stálé klienty, nebo ve výjimečných situacích je on-line koučink samozřejmě také možný.

Níže prosím zhlédněte ETICKĚ ZÁSADY, jimiž se bez výjimky plně řídím.

ETICKÉ ZÁSADY

Dodržuji, ctím a zaručuji tyto etické zásady:

  • koučink poskytuji osobám starším 18ti let, a to bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženství, národnostního původu či zdravotního postižení. Osoby mladší 18 let pouze v doprovodu zákonného zástupce, nebo sami s písemným souhlasem zákonného zástupce;

  • ve slovních i písemných prohlášeních informuji pravdivě a přesně o tom, co mohu jako kouč nabídnout;

  • vděčně ctím důvěru klienta;

  • dodržuji zachování absolutní mlčenlivosti, pokud její porušení není požadováno zákonem;

  • se souhlasem klienta shromažďuji pouze tyto údaje klienta: jméno a příjmení, měsíc a rok narození, a telefonního číslo (nikoliv datum narození, rodné číslo, ani adresu bydliště, ani email), na žádost klient tyto údaje bez zbytečného odkladu přestanu uchovávat;.

  • se souhlasem klienta pořizuji písemné záznamy z jednotlivých sezení, které uchovávám po dobu koučovacího procesu, nebo i déle, dle dohody s klientem a na základě jeho písemného souhlasu;

  • v případě, že při úvodní schůzce nabydu dojmu, že klientovi nemohu koučinkem pomoci, tuto skutečnost klientovi okamžitě sdělím a koučovací proces nezahájím;

  • v případě, že během koučovacího procesu nabydu dojmu, že klientovi nemohu dále pomáhat, tuto skutečnost klientovi okamžitě sdělím a v koučovacím procesu nepokračuji;

  • plně respektuji právo klienta kdykoliv přerušit, nebo ukončit koučovací proces;

  • v případě, že nabydu dojmu, že by klientovi pomohl jiný kouč, nebo jiný odborník, tuto skutečnost klientovi sdělím bez zbytečného odkladu.

CENÍK

CENA ZA OSOBNÍ KOUČING:

Jednotlivci i páry

1.500,- Kč za 1 sezení = 50 minut

(všední dny)

(někdy se sezení trochu protáhne, čas navíc neúčtuji)

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ KOUČINK: 

Jednotlivci i páry

2.000,- Kč za 1 sezení = 50 minut

(všední dny) 

(setkání mimo sjednaný termín, obvykle do 24 hodin)

CENA ZA KOUČING O VÍKENDU:

dle dohody

KONTAKT

Sjednání termínu:

tel / sms

Po – Pá: 10:00 – 18:00

Jan Hannes Hošek 

IČO: 60930949

S místem podnikání:

Dětská 2451/25, Praha 10 PSČ 100 00

Těším se na setkání s Vámi!